Tapahtuma­kohtainen tiliote

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Janne Fredmanin erityisalana on taloushallintojärjestelmien tuotekehitys.
6.3.2023
Janne Fredman
Janne Fredman johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Kirjanpito-ohjelmistomme ei nouda pankista perinteistä päivä- tai kuukausikohtaista tiliotetta vaan se noutaa jokaisen pankkitapahtuman erikseen reaaliaikaisesti ja tallentaa tapahtumat tietokantaan. Kirjanpito-ohjelmasta saa sitten raportoitua tilitapahtumat aikajärjestyksessä halutulta aikaväliltä ja sisältökin on sama kuin perinteisellä tiliotteella. Onhan tämä toimintamalli kirjanpitolainsäädännön näkökulmasta ok?

Vastaus:

Kyllä on. Tässähän on kyse vain yhdestä uudesta aikavälistä, jolla tilitapahtumat noudetaan. Kuukauden, viikon tai päivän sijaan tilitapahtumat noudetaan yksitellen. Monet pankit kehittävät parhaillaan tällaisia reaaliaikaisia pankkirajapintoja. Myös eräät ohjelmistotalot ovat toteuttaneet tällaisia reaaliaikaisia tapahtumarajapintoja pankkeihin PSD2-direktiivin pohjalta. PSD2-velvoittaa pankkeja avaamaan rajapintoja, jotka mahdollistavat asiakkaiden pankkitapahtumien siirron asiakkaiden järjestelmiin.

Myös eräistä rajapintoja kehittävistä pankeista ja ohjelmistoyrityksistä pyydettiin varmistusta, että asia on varmasti ok. Ne halusivat lähinnä mustaa valkoisella, jotta asian lainmukaisuutta ei tarvitsisi erikseen perustella jokaiselle tilitoimistolle, talouspäällikölle tai tilintarkastajalle. Kirjanpitolautakunnan tuoreeseen menetelmäyleisohjeeseen kirjattiinkin:

Pankista voidaan vastaanottaa maksun todentavat tiedot esimerkiksi päivä- tai kuukausikohtaisena tiliotetiedostona tai maksukohtaisena reaaliaikaisena siirtona. Tiedot voidaan tallentaa tietokantaan tai tiedostomuodossa riippumatta siitä, missä muodossa ne on vastaanotettu. Riippumatta siitä, miten KPL 2:5.3 §:ssä tarkoitetut maksun todentavat tiedot käsitellään ja säilytetään, on tämän lainkohdan vaatimusten täyttämiseksi tarpeen lisäksi säilyttää pankista vastaanotettu aineisto sellaisenaan tositeaineistona. (KPL 2:5.3 §: ” Tositteen, joka todentaa suoritetun maksun, tulee olla, mikäli se on mahdollista, maksun saajan tai maksun välittäneen rahalaitoksen tai muun vastaavan antama.”

Eli vaikka pankista noudetut pankkitilin tapahtumat tallennetaan kirjanpito-ohjelmiston tietokantaan, pankista noudettu aineisto tulee lisäksi tallentaa sellaisenaan riippumatta siitä, noudetaanko se esimerkiksi kuukausitiliotetiedostona tai tapahtuma kerrallaan. Tämä on perusteltua mahdollisia virhetilanteita ja niiden selvittämistä varten.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Katso kaikki