Vanhempainvapaat ja vuosiloma

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
17.11.2021
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Peräkkäisillä äitiys- ja hoitovapaajaksoilla olleella työntekijällä on vuosilomia pitämättä kolmelta vuodelta. Nyt hän on hoitovapaalla ja jäämässä suoraan uudelle äitiyslomalle, joten lomia kertyy jälleen. Voiko työntekijän lomakertymät maksaa lomakorvauksena, kun lomia ei ole pidetty vanhempainvapaiden vuoksi?

Vastaus:

Työnantajan tulee huolehtia, että vuosilomat tulevat pidettyä vuosilomalain mukaisissa ajanjaksoissa. Kuitenkin perhevapaita käyttävien vanhempien kohdalla on lakiin kirjattu poikkeus 24 § 2 mom. ”Työnantaja ei saa ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa työntekijän äitiys- eikä isyysvapaan ajaksi. Jos työntekijän vuosi­lomaa ei voida äitiys- tai isyysvapaan vuoksi antaa 20 tai 21 §:ssä tarkoitetulla tavalla, loma saadaan antaa kuuden kuukauden kuluessa vapaan päättymisestä.”

Käytännössä työnantaja ja työntekijä usein sopivat kertyneiden vuosilomien pitämisestä ja maksamisesta ennen hoitovapaan alkamista, jolloin ne eivät jää pitämättä ja lain velvoitekin tulee täytettyä. Perhevapaiden pitäminen ei ole lain mukaan peruste maksaa lomakorvausta pitämättömien lomien osalta.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki