CTA Paikka
CTA Paikka

Ravintoetu ei ole työntekijän itsensä maksama ateria

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
2.8.2023
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Yrityksessä on käytössä ravintoedun osalta sopimusruokailu. Lisäksi yrittäjä haluaa, että hänelle käsitellään ravintoetu kuittia vastaan, kun hän on itse maksanut aterian. Perusteluna tässä on, että kyse on omistajasta, joka ei aina voi syödä sopimusruokapaikassa työn liikkuvuuden takia. Onko tällainen menettely mahdollista?

Vastaus:
Työntekijän, tai tässä tapauksessa yrittäjän, itsensä maksaman aterian kuittia vastaan ei ravintoetua voi käsitellä. Työnantajayrityksen on järjestettävä ravintoetu sopimusruokailupaikan kanssa tehdyllä sopimuksella tai maksuvälineellä, jota voi käyttää kaikissa paikoissa, jossa se hyväksytään. 

Mikäli ruokailusta saadut kuitit käsitellään kuluna yrityksen kirjanpidossa, ne on käsiteltävä myös henkilön palkanlaskennassa muuna luontoisetuna, koska ne ovat veronalaista suoritusta. Osakkaan kohdallahan aina voi tulla eteen tulkinta, että etu on saatu osakkuusaseman perusteella, jolloin se voidaan nähdä peiteltynä osingonjakona, mikäli etua ei ole käsitelty palkanlaskennassa asianmukaisesti. 

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki