CTA Paikka
CTA Paikka

Yrityksen hallitsemalleen tontille rakentama rakennus kirjanpidossa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Leena Rekola-Nieminen on erikoistunut kirjanpitoasioihin.
21.9.2021
leena
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Asiakkaani on rakennusliike, joka on tähän asti tehnyt korjausrakentamista, mutta osti nyt tontin ja rakentaa sille omakotitalon. Tämä ei liene gryndausta, mutta miten menettelen kirjanpidossa?

Vastaus:

Asiakkaasi uusi toiminta ei tosiaan ole perustajaurakointia, kun rakentaja ei perusta asunto-osakeyhtiötä tai keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä. Kun perusrajaurakoinnissa luovutetaan kaksi erillistä suoritetta, osakkeet ja urakka, luovuttaa asiakkaasi nyt vain yhden suoritteen eli rakentamansa rakennuksen ja siihen liittyvän tontin.

Rakennusaikana kulut kirjataan tuloslaskelmaan, ja jos kohde on kesken tai myymättä tilinpäätöshetkellä, ne kirjataan per Muu vaihto-omaisuus an Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos. Tontti kirjataan ostoihin ja tilinpäätöksessä per Muu vaihto-omaisuus an Varastojen muutos. Kun kohde valmistuu ja luovutetaan ostajalle, tuloutuu myyntihinta ja kulut siirretään varastomuutostilien kautta tuloslaskelmaan.

Vaikka kyseessä ei ole perustajaurakointi (AVL 31 § 1 mom. 2 kohta), sovelletaan tähänkin oman käytön arvonlisäverotusta, koska yritys rakentaa hallitsemalleen tontille rakennuksen myyntiä varten (AVL 31 § 1 mom. 1 kohta). Koska verottaja ei hyväksy enää niin sanottua kevennettyä menettelyä oman käytön arvonlisäveron laskennassa, vähennetään veron osuus kaikista niistä rakentamiseen kohdistuvista hankinnoista, jotka sisältävät arvonlisäveroa. Nettomenot otetaan oman käytön arvonlisäveron veronperusteeseen aivan samoin kuin arvonlisäverottomat rakentamisen menot, kuten palkat ja sosiaalikulut. Käytetystä kirjanpitojärjestelmästä riippuu oman käytön arvonlisäveron käytännön laskeminen. Yleistä on käyttää Materiaalit ja palvelut -ryhmässä kahta tiliä, joille veron perusteeseen kuuluvat erät kirjataan debet/kredit ja järjestelmä laskee sitten toisen tilin perusteella veron määrän. Itse vero on rakentamisen kulu, eli se kirjataan Ostot tilikauden aikana -ryhmässä olevalle tilille kuluksi ja arvonlisäverovelaksi. Jos kohde on kesken tilinpäätöksessä, kuuluu oman käytön arvonlisävero kohteen varastoarvoon.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki