Myyntilaskun arvopäivä

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Janne Fredmanin erityisalana on taloushallintojärjestelmien tuotekehitys.
18.11.2019
Janne Fredman
Janne Fredman johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Laskutusjärjestelmiä myyvä ohjelmistoyritys kysyy myyntilaskun arvopäivän käytöstä: Laskutusjärjestelmämme toimii seuraavasti: Laskua tehdessä laskulle luodaan automaattisesti sekä laskun päivä että arvopäivä. Lähtötilanteessa laskun päivä ja arvopäivä ovat sama päivä. Tästä päivästä on valmiiksi laskettu myös eräpäivä yleisen tai asiakaskohtaisen maksuehdon perusteella.

Myyntilasku kohdistuu kirjanpidossa automaattisesti laskun päivän mukaan.

Arvopäivä puolestaan on päivämäärä, jota käytetään tarvittaessa eräpäivän laskentaan laskun päivästä poikkeavasti. Eli voidaan laskea arvopäivä plus maksuehto = eräpäivä. Arvopäivän tyypilliset käyttötilanteet ovat:

Lasku on päivätty 31.3. Lasku kuitenkin lähetetään asiakkaalle vasta 6.4. Tällöin eräpäivä lasketaan arvopäivästä (6.4.) maksuehdon avulla, koska laskun päivästä laskettu eräpäivä olisi maksajalle kohtuuton. Laskun päiväksi jää siis 31.3., jonka perusteella lasku kohdistetaan myyjän kirjanpidossa maaliskuulle.

Lasku luodaan ja laskun päiväksi ja arvopäiväksi muodostuu 9.4. Eräpäivä on maksuehdon 14 päivää perusteella 23.4. Lasku halutaan kohdistaa kirjanpidossa maaliskuulle, minkä vuoksi laskun päiväksi vaihdetaan 31.3. Laskun päivän muutos ei vaikuta arvopäivään eikä eräpäivään.

Lainsäädännöstä eikä edes googlettamalla löydy selkeää määritelmää arvopäivän käyttötarkoituksesta myyntilaskutuksessa. Pankeissa arvopäivä on päivä, josta koronlaskenta alkaa. Onko näkemyksemme arvopäivän käytöstä vallitsevan suomalaisen käytännön mukainen?

VASTAUS:

Tutkin itsekin asiaa lainsäädännöstä ja googlettamalla, enkä itsekään löytänyt yhtään määritelmää arvopäivälle. Käsittelimme asian useiden tilitoimistoammattilaisten kanssa, joilla on kokemuksia useista eri laskutusjärjestelmistä. Olimme yksimielisesti sitä mieltä, että yllä kuvattu toiminta vastaa suomalaista käytäntöä. Jos laskutusohjelmistossa on laskun päivästä erillinen toimituspäivä, voidaan sitä käyttää kirjanpidon kohdistukseen laskun päivän sijasta. Tällöinkin kuitenkin arvopäivä on eräpäivän laskennan väline, eikä vaikuta kirjanpidon kohdistukseen.

 

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki