Kysymyksiä irtisanomisajasta

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Erja Lyytisen erikoisalaa ovat laatu ja asiakassuhteet.
10.6.2020
Eeva Lyytinen
Eeva Lyytinen asiantuntija, Taloushallintoliitto

Jäsenneuvontaan on tullut kysymyksiä irtisanomisajasta, irtisanomisaikana tehtävistä töistä sekä irtisanomisajan veloituksista.

VASTAUS:

Sopimuksen irtisanomiseen asiakkaan tai tilitoimiston puolelta ei tarvitse ilmoittaa mitään syytä. Irtisanominen tehdään vapaamuotoisesti. Irtisanomisaikana tehdään TAL2018 ja KL2004 yleisten sopimusehtojen mukaan niitä töitä, joita tehdään normaalisti sopimuskauden aikana kyseisenä aikana.

Irtisanomisajan kesto

TAL2018 ja KL2004 yleisten sopimusehtojen mukainen irtisanomisaika on kaksi kuukautta. Sopimuksella asiasta voidaan sopia myös toisin ja liiton mallisopimuksen TAL2018 ja sitä edeltäneen KL2004 toimeksiantosopimusmallin etusivulla on asialle oma kohtansa. Tavallisimpia irtisanomisaikoja lienevät 2 – 3 kuukauden jaksot.

Kahden kuukauden irtisanomisaika on muodostunut alalla tyypilliseksi. Kahden kuukauden aikana toimeksianto voidaan hallitusti hoitaa päätökseen tai asiakkaalla on mahdollista etsiä uusi ratkaisu kirjanpidon järjestämiseen.

Erityisesti silloin, kun asiakas irtisanoo sopimuksen, voidaan suosia lyhyitä irtisanomisaikoja. Tällöin vastentahtoinen asiakas pääsee lähtemään nopeasti. Siinä tapauksessa, että toimeksianto on esimerkiksi merkityksellinen tilitoimistolle taloudellisesti, voi tilitoimisto turvata tilannetta sopimalla pitemmästä irtisanomisajasta.

Irtisanomisajan laskenta alkaa sinä päivänä, kun irtisanominen tapahtuu. Esimerkiksi, jos irtisanominen tehdään 10.5. ja irtisanomisaika on kaksi kuukautta, tehdään töitä 10.7. saakka.

Irtisanomisaikana tehtävät työt

Irtisanomisaikana tehdään niitä töitä, jota normaalisti tehdään sen ajanjakson aikana. Esimerkiksi, jos kuukauden arvonlisäverolaskenta on normaalisti tehty vasta sitä seuraavan kuun 12. päivänä ja irtisanomisaika päättyy yllä olevan esimerkin mukaan 10.7., ei sopimuksen voimassaolon aikana tehdä toukokuun alv-laskentaa.

Sopimuksen päättyessä tehtävät työt

Jos sopimus päättyy ennen kuin sopimuksen aikana päättyneen tilikauden tilinpäätös on tehty, TAL2018 ja KL2004 yleisten sopimusehtojen mukaan tilitoimisto laatii tilinpäätöksen, jos asiakas maksaa siitä ennakkomaksun ja toimittaa tarvittavat tiedot ja aineiston. Jos sopimus päättyy kesken tilikauden, tilitoimisto laatii käytettävissä olevien tietojensa perusteella tasetilien erittelyt saatuaan ennakkomaksun. Vastaavasti tilitoimisto huolehtii palkanlaskennan ja palkkakirjanpidon kannalta tarpeelliset erittelyt.

Irtisanomisajan veloitukset

Ellei muuta ole sovittu, asiakkaalla ei ole velvollisuutta toimittaa aineistoa tilitoimistoille irtisanomisaikana. Jos tilitoimiston laskutus on perustunut tunti- tai transaktiopohjaiseen menetelmään, häviää tällöin laskutusperuste, ja asiakas voi helposti olla sitä mieltä, että ei hänen tule silloin mitään maksaakaan.

TAL2018 yleisissä sopimusehdoissa sanotaan, että tilitoimisto on varautunut ja panostanut palveluiden tuottamiseen sopimuksen päättymiseen saakka. Tilitoimistolla on oikeus saada edelleen palkkiota ja mahdolliset suoranaiset kustannukset myös irtisanomisajalta, vaikka tilitoimistolla ei olisi teetetty palveluja irtisanomisaikana.

Selvintä tässä tilanteessa on, jos tilitoimiston hinnastossa asiakkaalle olisi todettu hinnoitteluperuste, mikäli aineistoa ei toimiteta irtisanomisaikana, esimerkiksi ”minimiveloitus irtisanomisajalta x euroa/kk”. Varsinkaan riitatilanteissa voi olla vaikeaa neuvotella asiakkaalta veloitettavasta maksusta, jos siitä ei ole sopimuksessa yksikäsitteisesti sovittu.

Myös ammattilaisen pelisilmää tarvitaan

Joskus irtisanomistilanteisiin liittyy voimakkaita pettymyksen tunteita puolin ja toisin. Näissäkin tapauksissa ennakkoon kirjallisesti sovitut ehdot, alan hyvän tavan ohjaus asiakkaan edun huomioimisesta ja tilannekohtainen pelisilmä auttavat hoitamaan irtautumisen tyylikkäästi. ◍

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki