Alv-palautus kirjan­pidossa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Leena Rekola-Nieminen on erikoistunut kirjanpitoasioihin.
17.11.2021
leena
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Osakeyhtiö-asiakkaani osti kesällä rakenteilla olevan asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat tietyn asuinhuoneiston hallintaan. Asiakkaallani on tarkoitus ryhtyä vuokraamaan asuntoa Airbnb-järjestelmässä, jossa hänellä on jo yksi mökki välityksessä. Asiakas on jo alv-rekisterissä majoitustoiminnan harjoittamisesta tämän mökin osalta, muuta toimintaa ei asiakkaalla ole. Asiakaani sai tililleen alv-palautuksen rakennusurakan sisältämästä alvista tämän yhden huoneiston osalta. On siis niin sanottu hyöty osakkaalle -malli, eli alv-palautus kohdistetaan alvillisille tiloille, ei koko asunto-osakeyhtiön hyväksi kuten hyöty yhtiölle-mallissa. Miten kirjaan palautuksen? Onko siinä muuta huomioitavaa? Teen myös tuon asunto-osakeyhtiön kirjanpidon. Miten asia vaikuttaa sinne? Yhtiössä ei ole muita alvillisia tiloja.

Vastaus:

Asunto-osakeyhtiön puolella tuo tullut palautus, jonka se on välittänyt asiakkaallesi, kirjataan palautuksen saapuessa velaksi osakkaalle. Liitetiedoissa tulee seuraavan kymmenen vuoden ajan kertoa tarkistusvastuusta tämän huoneiston osalta, sillä tarkistusvastuu on yhtiöllä, vaikka asiakkaasi sai hyödyn. Yhtiöjärjestyksessä todennäköisesti mainitaan, että mikäli tarkistusvastuu toteutuu, on alvillinen osakas siitä vastuussa asunto-osakeyhtiöön päin. Tämän huoneiston osalta asunto-osakeyhtiö tilittää alvin hoito- ja pääomavastikkeesta ja perii molemmista sen lisäksi niin sanottua alv-vastiketta. Nämä alv-vastikkeet esitetään hoito- ja pääomapuolella tuloslaskelmassa omalla rivillään. Vastikejälkilaskelmassa lasketaan hoitovastikejäämän lisäksi oma hoitotalouden alv-vastikejäämä, samoin menetellään pääomatalouden puolella. Mikäli asunto-osake­yhtiö päättää rahastoida pääomavastikkeista lainan lyhennykseen kerätyn määrän tai lainan­lyhennyssuorituksia, palautetaan niistä peritty alv ja erät esitetään jälkilaskelmalla alvittomina. Alvillisen huoneiston osalta lainan korot ja kulut ovat aina alvillisella pääomavastikkeella katettavaa vuosikulua ja niille kerätään alv-vastike, vaikka lyhennysosuus rahastoitaisiinkin.

Asiakkaasi kirjanpidossa saatu alv-palautus kirjataan osakkeiden hankintamenoa pienentämään. Jos asiakkaasi ottaa kymmenen vuoden aikana huoneiston alvittomaan käyttöön, tulee jäljellä oleva tarkistusvastuu kirjata hankintamenon lisäykseksi. Vastuusta on annettava liitetieto, vaikkei varsinainen tarkistusvastuu koske asiakastasi, mutta sillä on asiasta vastuu asunto-osakeyhtiöön päin. Asiakkaasi maksaa alvilllista hoito- ja pääomavastiketta sekä näiden alv-lisävastiketta. Noiden vastikkeiden sisältämä alv on sille vähennyskelpoista alvillisista tuloista suoritettavasta verosta. Jos asunto-osakeyhtiö päättää rahastoida rahoitusvastikkeen lyhennysosuuden, on asunto-osakeyhtiön palautettava peritty alv ja nettovastike siirretään vuosikuluista osakkeen hankintamenon lisäykseksi.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki