Arvonnan säännöt
 1. Arvonnan järjestäjä on Taloushallintoliitto (y-tunnus 0116616-8), Salomonkatu 17 A 11. krs., 00100 Helsinki.
 2. Arvontaan voivat osallistua kaikki Taloushallintoliiton julkaisuja lukevat yksityishenkilöt pois lukien arvonnan järjestelyjen kanssa tekemisissä olleiden yritysten henkilökunta ja heidän perheensä. Yksityishenkilöt voivat osallistua arvontaan yhden kerran syksyn arvontaan ja yhden kerran kevään arvontaan.
 3. Arvontaan osallistutaan täyttämällä lomake osoitteessa tilisanomat.fi/tulevaisuuskisa
 4. Osallistumisaika on 26.8.2021–31.5.2022. Pääpalkinnon arvonta suoritetaan kesäkuussa 2022. Järjestäjä ilmoittaa voittajalle sähköpostitse. Mikäli voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamansa sähköpostiosoitteen kautta kahden viikon kuluessa arvonnasta, valitaan tilalle uusi voittaja.
 5. Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan kummallakin kerralla kolmen vapaavalintaisen koulutuksen paketti. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Koulutusvalikoimaan voi tutustua osoitteessa Taloushallintoliiton koulutussivuilla. 
 6. Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja säilytetään 31.12.2023 saakka.
 7. Mahdolliset tavarapalkinnot toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin järjestäjän kustannuksella. Palkinnon saaja vastaa kaikista muista tavarapalkinnon käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
 8. Arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.  Järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä vioista tai muista syistä, jotka saattavat estää tai haitata henkilön mahdollisuutta osallistua tähän arvontaan.
 9. Järjestäjä sitoutuu maksamaan näissä virallisissa säännöissä mainituista palkinnoista aiheutuvat mahdolliset verot.
 10. Yhteystietoja käytetään palkintojen toimittamiseen ja Taloushallintoliiton koulutusmarkkinointiin.
 11. Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.
 12. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.