TS0221_Nuijan_kopautuksia_ja_10_kysymysta_Jarmo-Leppiniemi