TS0223_040_Kirjanpito_taulukko_1

Esimerkki logistiikka-alan palkan jaksottamisesta