TS0322_Nuijan_kopautuksia_ja_10_kysymysta_Taulukko_1