CTA Paikka

Tutkimusyhteistyön lisävähennys tuloverotuksessa

5.1.2021

Elinkeinonharjoittaja ja maatilatalouden harjoittaja voivat vuosina 2021–2025 tehdä tuloverotuksessa lisävähennyksen maksamiensa tutkimustoiminnan alihankintalaskujen perusteella (HE 196/2020). Lisävähennys on 50 prosenttia alihankintalaskujen määrästä, enintään kuitenkin ­ 500 000 euroa vuodessa. Alle 5 000 euron suuruista lisävähennystä ei voi tehdä. Vähennystä ei voi tehdä myöskään silloin, kun alihankintalaskuja varten on saatu suoraa valtiontukea tai muuta julkista tukea. Lisäksi vähennystä ei voi tehdä, jos tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskeva sopimus on allekirjoitettu ennen lain voimaantuloa.

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki