CTA Paikka

Harmaa talous tai veronkierto perusteena rahanpesuilmoituksen tekemiseen

19.8.2021

Aluehallintovirasto AVI julkaisi 10.6. uutta ohjeistusta rahanpesun torjuntaan.

”Mikäli kirjanpitäjä havaitsee epäilyttävän liiketoimen, tämän tulee pyrkiä hankkimaan siitä lisäselvitystä. Kirjanpitäjä voi esimerkiksi pyytää nähtäväksi kirjanpitoasiakkaan solmimat alkuperäiset sopimukset, joihin epäilyttävä liiketoimi perustuu. Jos liiketoimi vielä hankitun lisäselvityksenkin valossa vaikuttaa epäilyttävältä tai selvitystä ei saada, tulee kirjanpitäjän tehdä viipymättä epäilyttävää liiketoimea koskeva ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle. Esimerkiksi kirjanpitäjällä heräävä epäily veronkierrosta, ALV-petoksista tai harmaan talouden harjoittamisesta ovat syitä tehdä ilmoitus selvittelykeskukselle.”

Eli siis viranomaisen näkemys on, että rahanpesuilmoitus tulisi tehdä myös esimerkiksi epäillystä veronkierrosta, vaikka siinä tiukasti tulkiten ei välttämättä olisikaan epäilyä rahanpesusta.

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki