CTA Paikka
CTA Paikka
Kumppanikolumni Kaupallinen yhteistyö: Alma Talent

Rutistus joka kannattaa – KLT tuo ongelmanratkaisutaitoja ja varmuutta työhön

KLT-tutkintoon valmistautuminen on urakka, joka nostaa taloushallinnon asiantuntijan osaamisen uudelle tasolle. Omaa ammattitaitoaan täytyy silti pitää yllä aktiivisesti.
8.5.2020

Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto KLT on ollut muutaman viime vuoden aikana erittäin suosittu tilitoimisto Talenomilla. Eikä suotta, tutkinnon suorittaneet taloushallinnon asiantuntijat ovat saaneet moninkertaisen hyödyn tutkinnosta. Riina Ingström kertoo, että hänen työnkuvansa on monipuolistunut tutkinnon suorittamisen jälkeen merkittävästi.

– Olen saanut haastavampia työtehtäviä; ratkon nyt esimerkiksi konserniasiakkaiden erityiskysymyksiä. Kaikkea ei tarvitse osata ulkoa, vaan osaan etsiä relevanttia tietoa. Siten ongelmanratkaisu on helpottunut. Olen saanut myös runsaasti itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihini, Ingström listaa.

Riina Ingström kokee, että tutkinnon suorittamisen jälkeen ongelmanratkaisu on helpottunut, kun tietää, mistä etsiä tietoa. Kuvat: Tapio Yliaho

Samoja tuntoja on myös Talenomin palvelupäällikkö Niina Santalalla. Hän teki tutkinnon ollakseen esimerkkinä omille tiimiläisilleen.

– Tutkinto on mahdollista suorittaa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen, joka tuli minulle täyteen 2018. Tiimistämme suoritti sen silloin kolme henkeä. Yksi oli tehnyt sen jo aiemmin, joten meillä on nyt useita KLT-asiantuntijoita tiimissämme, hän kehaisee.

 

Niina Santalalle urapolku oli selvä: hän tähtäsi KLT-tutkintoon heti, kun kolmen vuoden työkokemus tuli täyteen.

Nuori palvelupäällikkö kokee saaneensa lisää arvostusta sekä talon sisällä, että asiakkaiden parissa. Hän kertoo konkreettisen esimerkin asiakkaasta, joka itse kokeneena talousalan ammattilaisena ei aiemmin aina hyväksynyt Santalan perusteluja.

– Kun sain tutkinnon tehtyä, hänen asenteensa muuttui heti suotuisammaksi. Nykyisin voimme kommunikoida hyvin, ja hän arvostaa selkeästi enemmän päätöksiäni. Hän kysyy jopa neuvoja joidenkin säädöksien kohdalla, Santala myhäilee.

Kollegan sparraus lisääntyy

Talenom järjestää työntekijöilleen KLT-valmennusta, jonka avulla tenttijät saavat kattavan valmistautumisen vaativaan tutkintoon. Lähiopetusta on yhteensä 23 tuntia ja ensimmäiset tapaamiset tenttiä varten ovat jo keväällä. Valmennusta useamman vuoden vetänyt, kirjanpidon johtava asiantuntija KLT Susanna Mäkiranta sanoo, että tenttiin valmistautuessa voi nostaa oman osaamisensa aivan uudelle tasolle.

– Tutuksi tulevat esimerkiksi työssä tarvittavat lait, asetukset ja normit. Samalla henkilö ymmärtää paremmin, mitä asioita ei hallitse ja mitä puolestaan hallitsee: tutkinnon avulla hän oppii soveltamaan työssään paremmin jo olemassa olevaa laajaa tietopääomaansa.

KLT-valmentaja, kirjanpidon johtava asiantuntija, KLT Juuli Ahosola kertoo puolestaan havainneensa, että tutkintoon osallistuvat henkilöt sparraavat toisiaan valmistautumisen aikana ja keskustelevat ammatillisista asioista myös käytännön työssä.

KLT-valmentajat Susanna Mäkiranta ja Juuli Ahosola.

KLT-tutkinto tukena jokapäiväisessä työssä

Vaikka monet työt automatisoituvat, taloushallinnon asiantuntijoita tarvitaan edelleen.

– Aiemmin kirjanpitäjän työnkuva sisälsi paljon rutiinitöitä. Nykyisin hän on yrityksen kokonaisvaltainen asiantuntija, joka auttaa asiakasta kirjanpidon lisäksi myös sisäisen laskennan ja hallinnon asioissa, Ahosola sanoo.

Erityisesti vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot korostuvat, jatkaa Mäkiranta.

– Koska talous ja liike-elämä monimuotoistuvat, tulee asiantuntijoiden pohdittavaksi koko ajan uusia asioita, joihin täytyy perehtyä ja löytää ratkaisuja. Usein törmää esimerkiksi erilaisiin sijoitusratkaisuihin. Nykyisin tehdään paljon myös asiakaspalvelutyötä; taloushallinnon asiantuntijan profiili ei ole enää yksinäinen puurtaja, vaan asiakkaita tukeva, neuvokas henkilö, joka tarttuu herkästi puhelimeen.

Automaatit hoitavat perustapaukset, mutta monimutkaiset, ongelmanratkaisukykyä vaativat tilanteet jäävät alan asiantuntijoiden kontolle.

– Siksi KLT-tutkinto on ehdottomasti paikallaan, se lisää huomattavasti tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaitoja ja antaa taloushallinnon asiantuntijoille lisää varmuutta työntekoon, kiteyttää Ahosola.

Riina Ingström vahvistaa hänen sanansa.

– Vaikka olen työskennellyt jo kuusi vuotta tässä tehtävässä, minulle tulee edelleen säännöllisesti vastaan uusia asioita. KLT-tutkinto on ollut vahvana tukena jokapäiväisessä työssäni.

Keskity tärkeimpiin osa-alueisiin

Sekä Riina Ingström että Niina Santala lukivat vanhoja tenttejä läpi valmistautuessaan omaan tulikokeeseensa. Siten tulivat tutuiksi sekä yleisimmät kysymykset että oikea vastaustekniikka.

– Koska tentissä ei ole paljon aikaa suhteessa sen laajuuteen, kaikkiin kysymyksiin ei ehdi vastata täydellisesti. Siksi kannattaa keskittyä aihealueeltaan tutuimpiin kysymyksiin. Pidin myös muutamia lukupäiviä ennen tenttiä, kertoo Ingström.

Myös Santala pani merkille vanhoja tenttejä lukiessaan, että jokin pykälä toistui kysymyksissä tentistä toiseen. Tenttien kysymyspatteristo tuli tutuksi, joten hän teki etukäteen sotasuunnitelman vastausjärjestyksestä.

– Laskennan osiosta suunnittelin vastaavani ensin tilinpäätöstehtävään, koska tiesin hallitsevani alueen ja saavani siitä hyvin pisteitä. Oikeustieteen puolelta päätin tehdä monivalintatehtävän ja perään joko ALVia tai yhteisöverotusta käsittelevän pidemmän tehtävän.

Heti alkukesän ensimmäisten luentojen jälkeen Santala kaavaili lukevansa tenttiin joka viikko kesäloman aikana. Toisin kuitenkin kävi.

– Kaipasin niin paljon lomaa, että jäi sitten lukematta. Se oli kuitenkin hyvä ratkaisu. Luin paljon enemmän elo-syyskuussa, ja koska tentti oli lokakuun alussa, asiat jäivät paremmin mieleen.

KLT-valmentaja Susanna Mäkiranta neuvoo puolestaan panostamaan omiin mielenkiinnon kohteisiin, sekä niihin osa-alueisiin, joilla kokee osaamisen puutetta.

– Koska kirjallisuusluettelo on valtava, kannattaa priorisoida eli tutustua työnsä kannalta tärkeimpiin osa-alueisiin. Se tukee tentistä suoriutumista sekä myös jokapäiväisiä työtehtäviä.

Juuli Ahosola painottaa oman talon valmennusringin tärkeyttä.

– Se on syy siihen, miksi Talenomilla on valmistunut niin paljon KLT-asiantuntijoita. Jos jokainen olisi valmistautunut tenttiin yksin, se olisi ollut heille paljon haastavampaa. Koulutustapaamiset tuovat ryhtiä opiskeluun, ja ryhmäpaine motivoi osallistumaan niihin.

Pidä ammattitaitoasi yllä!

Vaikka KLT-tutkinnon suorittaneet voivat ylläpitää osaamistaan vuosittaisilla koulutuspäivillä, se ei haastateltavien mukaan riitä ammattitaidon ylläpitämiseen tämän päivän muuttuvassa työelämässä.

– Seuraan alan uutisointia säännöllisesti. Opin myös arkipäivän tilanteissa, kun eteen tulee uudenlaisia ongelmia ratkaistavaksi. Myös kollegan keisseistä oppii, kertoo Riina Ingström.

Erilaiset opiskelutavat tukevat toisiaan ja tuovat uutta draivia opiskeluun. Niina Santala kuuntelee mielellään äänikirjoja ja osallistuu palvelupäälliköiden lukupiiriin, jossa luetaan ammattikirjallisuutta.

– Suoritin äskettäin myös Esimiestyön ammattitutkinnon. Sain samalla hyödyllistä kokemusta myös talon ulkopuolisesta koulutuksesta.

Susanna Mäkiranta kehottaa taloushallinnon asiantuntijoita tekemään henkilökohtaisen oppimissuunnitelman, jotta opiskelu olisi tavoitteellista.

– Tarjolla on paljon esimerkiksi verkkovalmennuksia, joihin voi osallistua ajasta ja paikasta riippumatta. Kannattaa myös etsiä omatoimisesti eri tietolähteitä verkosta.

Tavoitteena KLT-tutkinto?

Suomen johtava ammattikirjakustantaja Alma Talent tarjoaa KLT-tenttijälle kaiken osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon tarvittavan ammattitiedon.

Tenttikirjallisuuteen kuuluu Alma Talentin päivittyviä Fokus-hakuteoksia, jotka tarjoavat aina ajantasaisen tiedon KLT-asiantuntijan eri osaamisalueilla.

Hanki nyt tenttikirjallisuuden sähköiset teokset edullisena KLT-kirjallisuus-hyllynä:

5 kuukauden käyttöoikeus teoksiin – tutustu ja tilaa
12 kuukauden käyttöoikeus teoksiin – tutustu ja tilaa

Teksti: Päivi Tolonen

KumppanikolumniUusimmat Artikkelit
Katso kaikki