23. lokakuuta 2017

Seura meitä Facebookilla Seura meitä Twitterilla Tilaa syöte

Share/Save

Työaikalaki – työaikasääntelyä selvittävän ryhmän mietintö

Julkaistu 23.8.2017

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä antoi esityksen työaikalain uudistamiseksi 30.6.2017. Mietinnössä ehdotetuilla muutoksilla pyritään saamaan työaikalain säännökset vastaamaan nykypäivän työelämän tarpeita.

Laissa säädettäisiin, että työaikaa olisi työhön käytetty aika riippumatta siitä, missä työ tehdään, ja aika jonka työntekijä on velvollinen olemaan työnantajan määräämällä työntekopaikalla työnantajan käytettävissä. Työn­tekopaikalla tarkoitetaan työntekijän varsinaisen työpaikan lisäksi mitä tahansa paikkaa, jossa työskentely voi tapahtua, esimerkiksi työntekijän kotia tai muuta paikkaa.

Joustotyöaikaa koskeva työaikamalli olisi uutta soveltamisalan määritelmässä ajasta ja paikasta riippumattomaan työhön. Joustotyöaikaa noudatettaessa työntekijä itse päättäisi työajastaan sekä työntekopaikastaan ja työnantaja puolestaan määrittelisi tehtävät ja niitä koskevat tavoitteet sekä kokonaisaikataulun. Joustotyöaika perustuisi työnantajan ja työntekijän väliseen luottamukseen ja olisi käytettävissä itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Yleissitovaa työehtosopimusta noudattavalle työnantajalle (järjestäytymätön) annettaisiin nykyistä laajempi mahdollisuus soveltaa työaikajärjestelyjä koskevia paikallista sopimista vaativia työehtosopimuksen määräyksiä, jotka ovat nykyisin mahdollisia järjestäytyneille työnantajille.

Työntekijän kanssa voisi sopia työajan väliaikaisesta pidentämisestä sekä ylityön enimmäismäärien nostosta. Tällöin säännöllisen työajan olisi tasoituttava enintään 40 tuntiin neljän kuukauden aikana. Laissa ei säädettäisi enää ylitöiden vuosittaisista enimmäismääristä, vaan sääntelyn korvaisi enimmäistyöaikaa koskeva säännös.

Mietinnössä määritellään jaksotyöalat aiempaa yleisemmällä tasolla sekä tehtävät, joissa työnantaja voi teettää yötyötä. Liukuvaan työaikajärjestelyyn ehdotetut muutokset lisäisivät työntekijöiden työaikajoustoja.

Esityksessä ehdotetaan säännöstä, joka mahdollistaisi työaikapankin käyttöönoton työpaikalla niilläkin aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta tai työehtosopimuksessa ei ole työaikapankkimääräyksiä. Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmää.

Eriävät mielipiteet mietintöön antoivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja Akava ry. Suomen hallitus oli sitoutunut kunnioittamaan työryhmän yksimielistä mietintöä. Nyt se joutuu ratkaisemaan asiat, joista on jätetty eriävät mielipiteet.  

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 aikana.

Lisää uutisia

Sivut

Kirjaudu sisään
LukijapalvelutMediakorttiYhteystiedotPalaute