25. heinäkuuta 2017

Seura meitä Facebookilla Seura meitä Twitterilla Tilaa syöte

Tilinpäättäjän tietopaketti 2016

Tilinpäättäjän tietopaketti on paras apuväline pienten ja keskisuurten yritysten tilinpäätöksen laadintaan. 

 • Vain Tilisanomien tilaajilla on lukuoikeus Tilinpäättäjän tietopakettiin ja kaikkiin tilisanomat.fi:n artikkeleihin. 
 • Jos olet jo tilaaja, kirjaudu tästä
 • Voit ryhtyä tilaajaksi tästä. Lehden kestotilauksen vuosimaksu on 86 euroa.
  • Voit tilata linkin kautta myös Tilinpäättäjän tietopaketin sisältävän irtonumeron (Tilisanomat 6/2016). Tilinpäättäjän tietopaketin arvo 31 euroa.  
  • Voit tilata linkistä myös Tilisanomien ilmaisen näytenumeron.

 


 

Seppo Laine
KLT, KHT
Auditing and Consulting Auco Oy

Tilinpäättäjän tietopaketti 2016 on tarkoitettu liiketoimintaa harjoittavien pienten ja keskisuurten yritysten tilin­päätöksen laatimisen apuvälineeksi. Tietopaketti ei ole kaiken kattava tilinpäätösohjeisto, vaan tekstit ovat osittain lyhyitä tiivistelmiä. Tästä syystä tilinpäättäjän on tarvittaessa katsottava asian yksityiskohdat asianomaisista säännöksistä tai muista lähteistä. Joitakin kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi konsernitilin­päätös, on määritelmiä lukuunottamatta jätetty kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. Tietopaketissa viitataan useissa kohdin KILAn päätöksiin ja yleisohjeisiin. Kun päätökset ja ohjeet on annettu pääosin vanhan kirjanpitolain aikana, on uuden lain tulkinnassa kiinnitettävä huomiota päätöksen soveltuvuuteen nykytilanteeseen.

Tietopaketti on päivitetty 21.10.2016 julkaistujen säädösten ynnä muiden ohjeiden tasolle. Erityisesti pyydän kiinnittämään huomiota kohtiin, joissa lähteeksi mainitaan hallituksen esitys (HE). Se merkitsee sitä, että asia on voinut käsittelyn loppuvaiheissa vielä muuttua.

Tilinpäättäjän tietopaketin laatimisessa ovat  jälleen suurena apuna olleet KLT Maire Määttä Tilitoimisto Economic Capital Oy:stä sekä KTM, KHT Juhani Rönkkö Ernst & Young Oy:stä. Heille parhaat kiitokset.

 

Sisällysluettelo

 • YLEISTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ
  • Ajankohtaista 2016
  • Uudet kokorajat
  • Tilinpäätöksen valmistumisaika
  • Tilintarkastus
  • Veroilmoitus / verotuksen päättyminen
  • Tilikausi
  • Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti ja julkistaminen
 • KIRJANPIDON JA TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET
  • Hyvä kirjanpitotapa / oikea ja riittävä kuva
  • Kirjausketju
  • Kirjaamisperusteet
  • Yleiset tilinpäätösperiaatteet
  • Aikaisempien tilinpäätösvirheiden korjaaminen
 • PIENYRITYKSEN HELPOTUKSET
 • ARVOSTUS JA JAKSOTTAMINEN
  • Pysyvät vastaavat
  • Vaihtuvat vastaavat
  • Siirtyvät erät
 • TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
  • Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö
  • Toimintakertomus
  • Tase ja tase-erät
  • Tuloslaskelma ja tuloslaskelmaerät
  • Liitetiedot
 • VEROTUS
  • Verotuksen ja kirjanpidon keskinäinen sidonnaisuus
  • Kirjanpidon ja verotuksen ajoituseroista
  • Verotuksellisia konfliktitilanteita
  • Varaukset
  • Konserniavustus ja konsernituki
  • Muita vähennysoikeuksia
  • Kehitysalueiden verohuojennukset
  • Verolaskelmat ja -kirjaukset
 • MUITA HUOMIOONOTETTAVIA ASIOITA
  • Valtiovarainministeriön ja 1.1.2006 alkaen EKP:n vahvistamat korot
  • Suomen Pankin ja korkolain 12 §:ssä tarkoitettuja viitekorkoja
 • LÄHDEKIRJALLISUUS JA LYHENTEET
Antti Soro
Antti Soro | 23.5.2017Kirjaudu sisään
LukijapalvelutMediakorttiYhteystiedotPalaute