20. marraskuuta 2017

Seura meitä Facebookilla Seura meitä Twitterilla Tilaa syöte

Share/Save

Kohti kitkatonta asiointia

Julkaistu 18.10.2017

  • Tua Kyrklund, vastaava viestinnän asiantuntija, Kela

Työnantajan asiointi Kelan kanssa muuttuu tulevaisuudessa sujuvammaksi. Työnantaja voi itsekin edistää vaivatonta asiointia jo nyt.

Kelan työnantaja-asiakkaille ajankohtaisia teemoja ovat nyt esimerkiksi perhevapaakorvaus, työterveys- ja työkykyasiat, verkkoasiointi sekä valmistautuminen kansalliseen tulorekisteriin.

Verkkopalvelut  hyvä renki

Digitalisaatio etenee hitaasti, mutta ajan mittaan se helpottaa työnantajan asiointia Kelan kanssa merkittävästi. Työnantajat voivat jo nyt edistää sujuvia verkkopalveluja pyytämällä palveluntuottajiaan ottamaan niitä käyttöön. 

Esimerkiksi sairauspäiväraha-asiointi yksinkertaistuu, kun sähköisten lääkärintodistusten käyttö terveydenhuollossa yleistyy. Tällöin lääkärintodistuksia ei enää tarvitse erikseen lähettää hakemuksen liitteeksi. Toistaiseksi sähköisten lääkärintodistusten käyttäjiä on vain vähän. Myös työterveyshuollon korvausten hakeminen verkossa helpottuu merkittävästi, jos työnantaja saa palveluntuottajaltaan kustannus- ja toimintatiedot sähköisesti. 

Vuoden 2018 alusta lähtien myös yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat voivat tarjota yrittäjälle työterveyshuollon siten, että yrittäjä maksaa työterveyshuollostaan vain hänelle kuuluvan osuuden eli saa suorakorvauksen. Tämä edellyttää, että palveluntuottaja on tehnyt Kelan kanssa tilityssopimuksen. Kela alkaa solmia uusia sopimuksia tänä syksynä.

Kelassa on käynnissä monia muutoksia: yksi suuri hanke on tulorekisteriin valmistautuminen. Tulorekisterin tehokas hyödyntäminen edellyttää kaikilta osapuolilta paljon työtä, uuden oppimista ja erilaisiin toimintatapoihin sopeutumista. Tässä vaiheessa on hyvä nähdä tulevaan, tilanteeseen, jolloin Kela saa palkkatiedot eri etuuksien tarpeisiin suoraan tulorekisteristä tulonmaksajaa tai -saajaa vaivaamatta.  

Päiväraha-asiointi muuttuu

Vuoden 2018 aikana Kela siirtyy päiväraha-asioinnissa käytäntöön, jossa työnantajan päivärahat maksetaan aina samalle pankkitilille. Työnantaja voi itse ylläpitää tilinumeron muutoksia Kelan asiointipalvelussa. Muutos liittyy Kelan tulorekisterivalmisteluihin.

Muutos vaatii toimenpiteitä vain niiltä työnantajilta, jotka nykyisin ilmoittavat hakemuksissaan eri tilinumeroita. Valta­osa hakee jo nyt etuudet samalle pankkitilille, jolloin kaikki Kelan maksut käsitellään samalta tiliotteelta. Kela suosittelee, että hakemuksessa ilmoitetaan aina myös työnantajan määrittelemä vii­tenumero tai tarkenne, jotta yhden tiliotteen käsittely olisi vaivatonta.

Työnantaja voi varautua muutokseen ilmoittamalla jatkossa kaikkiin päivärahahakemuksiin jo nyt saman tilinumeron. Tällöin tilinumero näkyy asiointipalvelussa jo ennen muutosta ja tilinumeron ilmoittaminen on tarpeen vain, jos se muuttuu tai työnantaja hakee päivärahoja ensimmäistä kertaa. Yhden tilinumeron käytäntö koskee vanhempainpäivärahoja, sairauspäivärahoja, kuntoutusrahaa, vuosilomakustannuskorvausta ja uutta perhevapaakorvausta. 

Perhevapaakorvaus lisää tietoisuutta vuosilomakustannuskorvauksesta

Huhtikuun 2017 alussa käyttöön otettu työnantajan uusi etuus, perhevapaakorvaus, on tervetullut helpotus erityisesti naisvaltaisilla aloilla. Kelassa odotetaan työnantajilta noin 30 000 perhevapaakorvaushakemusta vuodessa eli yhtä paljon kuin vuosilomakustannuskorvaushakemuksia. 

Vuosilomakustannuskorvauksia on maksettu vuodesta 1994, mutta kaikki työnantajat eivät ole tienneet etuudesta, johon niillä olisi ollut oikeus. Uusi perhevapaakorvaus voi kuitenkin kannustaa tutustumaan molempiin etuuksiin.

Työkyky säästää

Työntekijöiden työkyky on tärkeä menestystekijä kaikilla työnantajilla. Työnantaja voi kehittää työolosuhteita ja työtehtäviä ja siten myös tukea työntekijöidensä työkykyä. Työnantajan tukena ja kumppanina voi toimia työoloihin hyvin perehtynyt työterveyshuollon henkilöstö. Kun ongelmiin tartutaan ajoissa, sairauspoissaolot vähenevät ja tarvittava kuntoutus voidaan aloittaa oikeaan aikaan. Myös suunnitelmallinen työhönpaluu on sujuvampaa, kun toimintakäytännöistä on sovittu yhteistyössä työnantajan, henkilöstön ja työterveyshuollon kesken. 

Osa-aikatyön ja osasairauspäivärahan yhdistelmä on jo kymmenen vuoden ajan ollut keino helpottaa toipilaan paluuta kokopäivätyöhön. Vuodesta 2010 on ollut mahdollista aloittaa osa-aikatyö osasairauspäivärahalla heti sairauspäivärahan omavastuuajan jälkeen. Tätä mahdollisuutta työterveyshuollot, työnantajat ja työntekijät ovat toistaiseksi käyttäneet vain vähän, joskin sen suosio on kasvussa.

Työterveyslaitoksen, Kelan ja Eläketurvakeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan osasairauspäivärahajärjestelmä toimii erityisen hyvin mielenterveyden häiriöistä toipuvilla. Se paransi kokopäiväiseen työhön paluun todennäköisyyttä 67 prosentista peräti 86 prosenttiin.

 


Sairauspäivärahoista suurin osa maksetaan työnantajille. Osasairauspäivärahan käyttö on edelleen vaatimatonta, vaikka se tuoreen tutkimuksen mukaan voi parantaa toipilaan mahdollisuuksia töihin. Klikkaa taulukko suuremmaksi.


Viime vuonna Kela maksoi työnantajille vanhempainpäivärahoja noin 50 000:sta perhevapaalla olevasta työntekijästä. Vuosilomakustannuskorvauksia maksettiin työnantajalle lähes 30 000 työntekijästä. Kela arvioi, että uudesta perhevapaakorvauksesta, joka maksetaan äitiysvapailta tai adoptioäitien vanhempainvapaista, tulee yhteinen etuus. Klikkaa taulukko suuremmaksi.

 

Kelassa tapahtuu vuonna 2018

  • Työkyky on Kelassa keskeinen teema, koska se liittyy läheisesti muun muassa sairauspäivärahoihin, kuntoutukseen, työterveyshuoltoon.
  • Päivärahat yhdelle ja samalle tilille. Vuoden 2018 aikana Kela alkaa maksaa sairaus-, kuntoutus- ja vanhempainpäivärahat sekä lomakustannuskorvauksen ja perhevapaakorvauksen vain yhdelle tilille/Y-tunnus. Työnantajat voivat helpottaa järjestelmämuutosta ilmoittamalla kaikissa hakemuksissa aina yhden ja saman tilinumeron. Muutos liittyy valmisteilla olevan tulorekisterin hyödyntämiseen.
  • Perhevapaakorvaus on 2 500 euron kertakorvaus työnantajalle, joka maksaa äitiysvapaalta tai adoptioäidin vanhempainvapaalta palkkaa vähintään kuukauden. Lisätietoja: www.kela.fi/perhevapaakorvaus ja kela.fi/vuosilomakustannuskorvaus
  • Työterveyshuolto. Työnantajalle työterveyshuollon korvausten hakeminen on helpointa, kun palveluntuottaja toimittaa hakemuksen pohjatiedot sähköisesti Kelaan ja työnantaja vain täydentää hakemusta verkossa. Vuodesta 2018 alkaen yrittäjä voi saada suorakorvauksen myös yksityisen työterveyshuollon palveluista, jos palveluntuottaja on tehnyt Kelan kanssa tilityssopimuksen. Kela alkaa syksyllä solmia sopimuksia. Työpaikkaselvitys on korvausten ehto.
  • Chatti ja uusi palvelunumero avataan työnantaja-asiakkaille marraskuun alussa.
  • Työnantajainfo on uutiskirje, joka kertoo ajankohtaisista asioista 6-8 kertaa vuodessa. Sen voi tilata sähköpostiinsa Kelan nettisivuilta.
  • Kela.fi/tyonantajat-sivut uudistuvat vuonna 2018. Kirjaudu sisään
LukijapalvelutMediakorttiYhteystiedotPalaute